Tlmočníci v Hondurase

Goroda Perevodov Inc — Medzinárodná sieť tlmočníkov

Naše výhody

Naše služby

Tlmočníci kdekoľvek

Poskytujeme profesionálnych tlmočníkov v akomkoľvek meste a akejkoľvek krajine

Prekladateľské služby

Zabezpečujeme preklady akéhokoľvek objemu a zložitosti, pričom zaisťujeme presnú terminológiu a štylistickú vernosť originálu

Notársky overený preklad

Preklady zabezpečujeme úradne overené notárom. Výsledky sú zasielané kuriérom.

Apostila pre ktorúkoľvek krajinu

Pomáhame vám získať apostil v zahraničí na predloženie vládnym orgánom v ktorejkoľvek krajine

Konzulárna legalizácia

Pomáhame vám pri vykonávaní konzulárnej legalizácie dokumentov na predloženie vládnym orgánom v zahraničí